Kan de sanering uitgevoerd worden via de vulmond van de mazouttank?

De vulmond van de tank is helaas te klein om een grondige reiniging en opvulling mogelijk te maken. Om de werken zorgvuldig uit te voeren, wordt er steeds een opening gemaakt in de mazouttank. Zo kan de technicus het resterende residu volledig opzuigen, de tank helemaal reinigen en in bepaalde gevallen opvullen. Om die reden is het belangrijk dat het mangat van de tank op voorhand vrijgemaakt wordt. Zo kan de technicus vlot zijn werk doen.