Welk btw-tarief is van toepassing bij het saneren of verwijderen van mijn tank?

Voor het buiten dienst stellen van een mazouttank is het normale btw-tarief van 21% van toepassing. In sommige gevallen kan je genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%:

Tip: bepaalde gemeenten geven premies voor het saneren of neutraliseren van stookolietanks. Informeer zeker en vast eens bij jouw gemeente.